Abyat e Bahoo and Kalam e Bahoo by Sultan ul Arifeen Hazrat Sakhi Sultan Bahoo (4/201) Allaah Sahee Keetose Jadaan,Chamkiaa Ishq Agohaan Hoo اَﷲ صحی کیتوسے جداں، چمکیا عشق اگوہاں ھُو

8,889
Published on March 6, 2016 by

Abyat e Bahoo and Kalam e Bahoo by Sultan ul Arifeen Hazrat Sakhi Sultan Bahoo (4/201)
اَﷲ صحی کیتوسے جداں، چمکیا عشق اگوہاں ھُو
Record and Published by: Sultan ul Faqr Digital Productions
www.Sultan-Bahoo.com
www.Sultan-ul-Arifeen.com

Category Tag